Infographic
22/04/2024 07:43
10 đơn vị dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ

22/04/2024 07:43

Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động diễn ra từ ngày 15/04/2024 do Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức. Dưới đây là 10 đơn vị có số đoàn viên tham gia dự thi nhiều nhất.

Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu về công tác ATVSLĐ do Ban Quan hệ lao động Tổng liên đoàn phối hợp với Tạp chí Lao động và Công đoàn tổ chức, diễn ra từ ngày 15/04/2024.

Dưới đây là 10 đơn vị có số đoàn viên tham gia dự thi nhiều nhất tính đến 23 giờ ngày 21/4/2024.

10 đơn vị dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu về công tác ATVSLĐ
Thể lệ Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động Thể lệ Cuộc thi CNVCLĐ tìm hiểu về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác ...

Hơn 42.000 người tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ sau ngày đầu phát động Hơn 42.000 người tham gia Cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ sau ngày đầu phát động

Sau ngày đầu tiên phát động, Cuộc thi trực tuyến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tìm hiểu công tác an toàn, vệ sinh ...

Bí quyết của đơn vị đang dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ Bí quyết của đơn vị đang dẫn đầu cuộc thi tìm hiểu công tác ATVSLĐ

Sau 2 ngày phát động, Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu công tác ATVSLĐ đã thu hút trên 132.000 người dự thi. Trong đó, ...

Xem phiên bản di động